Branże

Kedarix > Branże

Przemysł stoczniowy

W przemyśle tym znajduje się wiele potężnych maszyn stworzonych do produkcji , serwisowania oraz rozbiórki okrętów. Każde  z tych urządzeń posiada elementy hydrauliczne lub pneumatyczne do których możemy wykonać nowe...

Przemysł maszynowy

W skład przemysłu  maszynowego wchodzą: maszyny górnicze maszyny hutnicze maszyny budowlane maszyny rolnicze itp. We wszystkich tych urządzeniach stosuje się uszczelnienia które pracują w ekstremalnych warunkach: niskie i wysokie temperatury...

Hutnictwo

Hutnictwo jest to gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z rud (z wykorzystaniem złomu) , oraz przeróbkę plastików odlewanych do form w walcowniach i kuźniach na półwyroby i wyroby gotowe znajdujące...