CR

( CR ) – Chloropren

Przemysłowo chloropren otrzymuje się z acetylenu i chlorowodoru.

Zastosowania: mieszanki sprężyste do produkcji uszczelnień, pierścienie osiowe, węże do zimnej wody, budowlane profile uszczelniające, pokrycia dachowe, taśmociągi, powłoki kablowe, ubrania ochronne.

 CR odporny na:

 • olej napędowy,
 • oleje i smary silikonowe,
 • freon,
 • ozon,
 • wodę i parę wodną,
 • alkohole,
 • glikole,
 • roztwory soli,
 • rozcieńczone kwasy i zasady.

CR nie odporny na:

 • paliwa ropopochodne,
 • estry,
 • ketony,
 • aminy,
 • węglowodory aromatyczne i chlorowane.

 

Neopren

Jest to  kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu. Neopren wykorzystuje się do produkcji klejów neoprenowych, np. butaprenu. Mieszanki neoprenowe wykorzystywane są do produkcji artykułów technicznych , oraz produktów o przedłużonej żywotności. Produkowane z nich są elementy armatury laboratoryjnej i przemysłowej, jak np. uszczelki, węże laboratoryjne, przyssawki itp. Wykorzystuje się je również do produkcji tkanin podgumowanych (np. do łodzi pneumatycznych).

Po specjalnej obróbce spieniony neopren jest dobrym izolatorem ciep