PU

( PU ) – Poliuretan

Jest to termoplastyczny elastomer poliuretanowy. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie, niskim odkształceniem trwałym przy ściskaniu, wysoką wytrzymałością na zerwanie. Ma on zastosowanie w pierścieniach samouszczelniających wargowych , daszkowych , zgarniaczach , oraz uszczelkach specjalnych. Używa się go także na inne profile techniczne. Zakres temperatury pracy PU wynosi od -30 do +110°C.

PU jest odporny na:

 • rozcieńczone kwasy i zasady
 • propan
 • butan
 • benzynę
 • oleje i smary mineralne
 • oleje roślinne i zwierzęce
 • lekkie oleje opałowe
 • paliwa do silników wysokoprężnych
 • niepalne ciecze hydrauliczne HSA, HSB,

 

PU nie jest odporny na:

 • płyny hamulcowe oraz inne oleje na bazie glikolu.
 • aminy,
 • rozpuszczalniki organiczne jak aceton lub tri.

 

Istnieją modyfikowane wersje PU o oznaczeniach : S-PU , T-PU H-PU

( S-PU )

Materiał ten jest uszlachetniony dwusiarczkiem molibdenu (MoS2) przez co staje się materiałem o właściwościach samosmarujących jednocześnie podnosząc jego wytrzymałość na duże ciśnienia.

( T-PU )

Jest to modyfikowany, termoplastyczny elastomer poliuretanowy. Posiada te same właściwości co PU, mając rozszerzony zakres stosowania do temperatury -50°C (zamrażanie). Nawet przy granicznej temperaturze posiada wystarczającą sprężystość.

 

( H-PU )

Jest to uwodorniony elastomer poliuretanowy. Materiał ten jest odporny na produkty hydrolizy termoplastyczne. H-PU Rozszerza możliwości stosowania PU łącząc jego specyficzne własności z odpornością na hydrolizy. Jest stabilny w wodzie do 95°C. Te cechy umożliwiają stosowanie H-PU w hutnictwie, górnictwie, itp. Szczególnie zaleca się stosowanie w kontakcie z wodą, cieczami HFA, HFB oraz cieczami hydraulicznymi zagrożonymi biodegradacją.