H-NBR

Kedarix > Materiały > H-NBR

( H-NBR) – Uwodorniony kauczuk butadienowo-nitrylowy

Nadaje się dla węglowodorów alifatycznych jak benzyna, propan i butan, oleje i tłuszcze mineralne (w krótkim czasie do +170°C, tłuszcze i oleje roślinne, zwierzęce). Materiał ten może być używany w wielu rozcieńczonych kwasach, zasadach i solach – także w podwyższonej temperaturze, jak również w mieszaninie glikolu z wodą do 150°C.

Natomiast należy pamiętać, że H-NBR nie jest trwały w wodzie i olejach bądź smarach silnikowych z zawartością ochraniacza antykorozyjnego. Nie nadaje się także do paliw o wysokim udziale związków aromatycznych  ketonów, estrów, eterów itp.

Zastosowania:
– w urządzeniach do wydobywania ropy naftowej,
– uszczelnienia olejowe statyczne i dynamiczne w silnikach,
– w układach klimatyzacji samochodowych,
– kable, części ruchome pomp, paski przekładniowe, pierścienie
   olejowe, uszczelnienia gazowe