EPDM

Kedarix > Materiały > EPDM

( EPDM ) – monomer etylenowo-propylenowo-dienowy

EPDM posiada bardzo dobre właściwości m.in. odporność na warunki atmosferyczne (ozon), odporność na działanie wody, pary , dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +110 °C, elastyczność w niskich temperaturach do -40 °C, twardość w zakresie od 40-90 Shore w skali A. Dzięki swoim właściwościom znalazł szerokie zastosowanie w produkcji wyrobów dla przemysłu hutniczego i motoryzacyjnego: uszczelnienia tłoczków hamulcowych, elementy amortyzujące i osłonowe. Ponadto EPDM z oznaczeniem FDA (ang. Food and Drug Administration) szeroko stosowany jest w przemyśle spożywczym jako materiał na ustniki , części pomp , uszczelnienia oraz węże  przesyłowe.

EPDM jest materiałem chemicznie martwym, czyli po wulkanizacji nie zachodzą w nim żadne procesy chemiczne zmieniające jego właściwości. Żadne składniki EPDM Pond Gard nie ulatniają się z niej do otoczenia, potwierdza to atest neutralności dla środowiska wodnego. Hydroizolacja EPDM nie starzeje się.

EPDM odporny na:

  • gorącą wodę i parę wodną,
  • roztwory kwasów i zasad,
  • ketony, estry i etery małocząsteczkowe,
  • roztwory mydła i środków piorących,
  • trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC, HSD,
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli.

EPDM nie odporny na:

  • węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane,
  • oleje i smary mineralne,
  • materiały pędne.