H-PU

Kedarix > Materiały > H-PU

( H-PU )

Jest to uwodorniony elastomer poliuretanowy. Materiał ten jest odporny na produkty hydrolizy termoplastyczne.H-PU Rozszerza możliwości stosowania PU łącząc jego specyficzne własności z odpornością na hydrolizy.Jest stabilny w wodzie do 95°C. Te cechy umożliwiają stosowanie H-PU w hydraulice, górnictwie, itp.Szczególnie zaleca się stosowanie w kontakcie z wodą, cieczami HFA, HFB oraz cieczami hydraulicznymi zagrożonymi biodegradacją.