NBR

( NBR ) – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy

Jest  on   kopolimerem akrylonitrylu   oraz   butadienu. Związki  te  decydują o własnościach wulkanizacyjnych a w szczególności olejoodporności i mrozoodporności. Wraz ze wzrostem akrylonitrylu zwiększa się odporność na   oleje,   rozpuszczalniki   alifatyczne oraz  odporność  na  wyższe temperatury. Stosowany jest w  hydraulice i pneumatyce. Charakteryzuje się dużą elastycznością oraz wytrzymałością na zerwanie, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu. Zakres temperaturowy stosowania NBR-u wynosi od -30 do +100 „C.

NBR jest odporny na: rozcieńczone kwasy i zasady: propan, butan, benzynę, oleje i smary mineralne, oleje roślinne i zwierzęce, lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych, niepalne ciecze hydrauliczne HSA, HSB, wodę do +60°C .

NBR nie jest odporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, oleje i smary silikonowe, ciecze hydrauliczne HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli.

Właściwości materiału

 Własność Norma Jednostka Wartość
Kolor czarny
Twardość DIN 53505 Shore A 85+/-5
Gęstość DIN 53479 g/cm3 1,28
Wart. naprężenia 100% DIN 53504 N/mm2 >=11
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53504 N/mm2 >=15
Wdłużenie całk. przy rozszerzeniu DIN 53504 % >=130
Plast. 100'C/22h DIN 53517 % <=12
Sprężystość odbojowa DIN 53512 % 22
Wytrzymałość na rozdzieranie DIN 53515 N/mm 18
Scieralność DIN 53516 mm3 110
Min. temp. °C -30
Max. temp. °C 100