SBR

( SBR ) – kauczuk butadienowo-sterynowy

Właściwości elastyczne SBR-u możemy porównać z właściwościami  elastycznych kauczuku naturalnego. SBR jednak wykazuje większą odporność na ścieranie oraz odporność na działanie ozonu, warunków atmosferycznych i podwyższonej temperatury.

Mieszanka ta jest stosowana głównie do produkcji opon samochodowych ,do produkcji spodów obuwia oraz do wyrobów narażonych naścieranie.

SBR odporny na:

  • kwasy i zasady nieorganiczne,
  • warunki atmosferyczne
  • płyny hamulcowe na bazie glikoli,
  • wodę,
  • alkochole.

SBR nie odporny na:

  • oleje i smary mineralne,
  • benzynę,
  • węglowodory alifatyczne aromatyczne i chlorowane.