T-NBR

Kedarix > Materiały > T-NBR

( T-NBR ) – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy

Jest  on   kopolimerem akrylonitrylu   oraz   butadienu. Związki  te  decydują o własnościach wulkanizacyjnych a w szczególności olejoodporności i mrozoodporności. Wraz ze wzrostem akrylonitrylu zwiększa się odporność na   oleje,   rozpuszczalniki   alifatyczne oraz  odporność  na  wyższe temperatury. Stosowany jest w  hydraulice i pneumatyce. Charakteryzuje się dużą elastycznością oraz wytrzymałością na zerwanie, małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu. Zakres temperaturowy stosowania T-NBR-u wynosi od -42 do +100°C.

T-NBR jest odporny na: rozcieńczone kwasy i zasady: propan, butan, benzynę, oleje i smary mineralne, oleje roślinne i zwierzęce, lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych, niepalne ciecze hydrauliczne HSA, HSB, wodę do +60°C .

T-NBR nie jest odporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, oleje i smary silikonowe, ciecze hydrauliczne HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli.