Turkon

Kedarix > Materiały > Turkon

( TURCON) – Teflon +1% pigmentu

  • prędkość: do 15 m/s
  • ciśnienie statyczne: do 300 bar
  • ciśnienie dynamiczne do 200 bar
  • temperatury statyczne: -100°C do +250°C
  • temperatury dynamiczne -40°C do +225°