VMQ / Silikon

Kedarix > Materiały > VMQ / Silikon

( VMQ ) – Silikon

Elastomer na bazie kauczuku metylo-winylo-silikonowego. Stosowany do produkcji uszczelnień technicznych takich jak: oringi , uszczelki płaskie lub specjalne. Ze względu na dużą ścieralność i małą wytrzymałość mechaniczną używane takie uszczelnienia są statycznie. Szczególną zaletą stosowania wulkanizatów silikonowych jest ich odporność na wysokie i niskie temperatury w zakresie -60°C do + 200°C , a krótkotrwale nawet do 230°C.

VMQ odporny  na:

 • oleje i smary mineralne,
 • rozcieńczone roztwory soli,
 • tlen,
 • alkohole,
 • wodę do 100°C,
 • ozon,
 • warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne HSD.

WMQ nieodporny na:

 • stężone kwasy i zasady,
 • estry i etery,,
 • węglowodory alifatyczne i aromatyczne (toulen, ksylen),
 • parę wodną powyżej 100°C.